Viezigheid is chaos

Taboes en regels ordenen de omgeving en bepalen wie bij de sociale groep hoort en wie niet.

Het denken in tegenstellingen is een cultureel verschijnsel.

In de natuur bestaat geen goed of slecht, in de natuur bestaat ook geen vuil of afval.

Mary Douglas

Creatieve activiteit en het zoeken naar identiteit, het zelf

In het spel is het kind of de volwassene in staat creatief te zijn en zijn persoonlijkheid ten volste te gebruiken. Het is alleen via creativiteit mogelijk voor een individu om zijn zelf te ontdekken.

Het kinderspel is een ervaring in tijd en ruimte. Om de externe werkelijkheid te kunnen hanteren of te controleren moet je iets doen. Iets doen kost tijd. Spelen is: iets doen. Bij volwassenen is dit hetzelfde, je kan iets denken of verklaren rationeel, dat blijft ineffectief, er moet een nieuwe ervaring tegen over staan.

D.W.Winnicott

homo ludens

Spel is ouder dan cultuur. Spel is niet het ‘gewone’ of ‘eigenlijke’ leven. Het is een uittreden daarvan in een tijdelijke sfeer van activiteit met een eigen strekking.

In spel, door te spelen en misschien alleen maar in het spel kan je volledig vrij en creatief zijn.

uit: Homo Ludens, Johan Huizinga

BE CREATIVE
RUN FOR FUN
BE quirky
play
be thyself
picture love

Onvoorwaardelijke liefde

Niks is mooier dan de uiting van echte liefde tussen twee mensen. Als je een goede dag hebt. In neerslachtige periodes betaal je de prijs voor al die luxe. En ook al weet je dat je je energie uit jezelf moet halen, in de goede periodes heb je toegegeven aan de neiging om energie uit de ander te zuigen en omgekeerd.

Nergens wordt er meer energie overgedragen tussen personen dan in relaties, dus als deze energie je wordt ontzegd door een tijdelijke of permanente breuk in de communicatie wordt je wereld op zijn kop gezet.

Dat komt omdat comfort aanzet tot luiheid, luiheid tot vergeetachtigheid en door vergeetachtigheid vergeet je dat je je energie het beste uit jezelf kunt halen.

In relaties met wederzijdse afhankelijkheid worden macht en controle als ruilmiddel gebruikt. In relaties waarin de twee partijen hun energie uit zichzelf halen, beiden de vruchten daarvan plukken en zo samen tot synergie komen, geldt vrijheid als ruilmiddel.

uit: Het Handboek voor Stadskrijgers