anna’s Souvenir

Biografie van het kleine detail onderzoekt de vraag waarom mensen ooit begonnen zijn elkaar verhalen te vertellen en wat de functie daarvan is. Welke verhalen zijn er bewaard gebleven en waarom worden sommige weggelaten.

Verhalen vertellen is een van de oudste vormen van communicatie tussen mensen. Het is begonnen in de steenkoude en aardedonkere grotten met fakkels. Het dateert uit het tijdperk van Homo erectus en laat zien dat de mens dan al beschikt over symbolisch bewustzijn en veel minder van wie we nu zijn verwijderd staat dan je denkt.