het blote kindje Jezus

In de Mérodekapel op het Onze Lieve Vrouwe-plein in Maastricht staat het genadebeeld Maria Sterre der Zee. Het miraculeus beeld stond in eerste instantie bij de paters Minderbroeders Franciscanen in de Sint-Pieterstraat. Het zijn vurige Maria-vereerders en ze krijgen dit beeld van de edelman Nicolaus van Harlaer. Het beeld van Duitse makelij wordt gedateerd op 1410.

De bloeiperiode van de verering – er vinden regelmatig gebedsverhoringen en wonderbaarlijke genezingen plaats – is in de Spaanse periode na de inname van de stad in 1579 en de sluiting van het klooster door de Staten-Generaal in 1639.

Aanvankelijk heeft Maria een peer in haar hand, die vervangen wordt voor een lelie. Naar Spaanse mode krijgt zowel Maria als het blote kindje een kegelvormige mantel aan, waarvoor hem een armpje moest worden afgezaagd.

Maria en het kindje dragen verschillende mantels. De nieuwe blauwe mantel wordt gedragen op plechtige feestdagen. De oude mantel wordt gedragen door het jaar. De rode mantel op lagere feestdagen en in de Paastijd. In de Vastentijd en in de Advent draagt het beeld géén mantel; dat is dan ook de meest oorspronkelijke verschijningsvorm van het beeld. Zijn armpje heeft het kindje Jezus nooit meer teruggekregen.

anna

Het blote kindje Jezus
Maria Sterre der Zee
tekening in Grotten Noord met het blote kindje

Comments are closed