fleur de lys 2

In het Centre Ceramique is een tentoonstelling over het beleg van Maastricht in 1673 door Lodewijk XIV, de zonnekoning. Le Roi Soleil poseert in een prachtige blauwe mantel met gouden symbolen. Bloemen, fleur-de-lis, het wapensymbool van Frankrijk. Een detail? Misschien niet Watson.

De fleur-de-lis, wordt een lelie genoemd, maar is in werkelijkheid een iris. Misschien omdat de Franken lang langs de rivier de Lys gewoond hebben waar de iris bloeit. Hier is het graf uit de oudste Frankische dynastie, de Merovingen en de eerste Frankische koning, Childeric I gevonden. In de grafgift, een beeldje van de Egyptische godin Isis. En driehonderd gouden bijen. Les apis-abeilles die op de mantel van Childeric zijn genaaid. De bijen zijn een verwijzing naar Egypte. In Egypte gelden bijen als goddelijk, honing is voeding voor de goden. De Merovingische koningen delen met de farao’s dat zij vereerders van Isis zijn. Deze Isis-religie verspreidt zich vanaf de derde eeuw v. Chr. over de hele mediterrane wereld. De fleur-de-lis ontstaan uit een abstracte stilering van de bijen – cicaden – uit Childerics graf.

De gouden insectenbeeldjes komen in handen van Lodewijk de XIV.  Hij bewaart ze in het Cabinet de Médailles, nu het museum Bibliothèque nationale de France. Dat de schat van Egyptische oorsprong is sterkt Lodewijk in zijn geloof dat hij een band met de Egyptische farao’s heeft.

Als Napoleon aan de macht komt kiest hij Childerics bijen als teken van zijn huis. Op het stadswapen van Parijs tussen 1811 en 1817 door Napoleon vervangen, is Isis te zien op een boot en de bijen van Childeric.

Comments are closed